Aksaray Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

Kurul Üyeleri

Kurul Üyeleri:

Görevi Adı Soyadı Birimi

Başkan

Prof. Dr. Necmettin AYGÜN

İslami İlimler Fakültesi

 Bşk. Yrd.

 Doç.Dr. Hüseyin ÜNLÜ

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 Üye

 Doç.Dr. Mehmet KARACA

 Fen-Edebiyat Fakültesi

 Üye

 Yrd.Doç.Dr. Sevilay USLU DİVANOĞLU

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 Üye

 Yrd.Doç.Dr. Arzu YÜKSEL

 Sağlık Bilimleri Fakültesi

 Üye

 Yrd.Doç.Dr. Funda VARNACI UZUN

 Eğitim Fakültesi

 Üye

 Yrd.Doç.Dr. Gaye BULUT

 Veteriner Fakültesi