Aksaray Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

Başvuru Formu

Aksaray Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu'nun doldurulması ve teslimi:

1. Form ekteki aslı korunarak bilgisayar ortamında eksiksiz ve dikkatle doldurulmalıdır.

2. Formla birlikte uygulanacak veri toplama araçlarının birer örnekleri sunulmalıdır.

3. Form ve ekleri bir dosya içerisinde, tüm içeriğin kaydedildiği bir CD ile birlikte Kurul Merkezine (İslami İlimler Fakültesi Dekanlık Özel Kalemi) elden teslim edilmelidir.

4. Aksaray Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu değerlendirme alanı biyomedikal ve klinik araştırmaları kapsamamaktadır.

    Etik Kurulu başvuru formu için tıklayınız...