Aksaray Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

Mevzuat

Aksaray Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu değerlendirme alanı biyomedikal ve klinik araştırmaları kapsamamaktadır.

5176 Sayılı Etik Kurulu Kanunu

Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği

ASÜ. Etik Kurulu Yönergesi