Aksaray Üniversitesi
İnsan Araştırmaları Etik Kurulu
Kurul Üyeleri

Ünvanı/Adı Soyadı

Pozisyon 

Görevi

Prof. Dr. Necmettin AYGÜN

  BAŞKAN  

İslami İlimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hüseyin ÜNLÜ

  ÜYE

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mehmet KARACA   

  ÜYE

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Arzu YÜKSEL

  ÜYE

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi  

Dr. Öğr. Üyesi Gaye BULUT

  ÜYE

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi 

Dr. Öğr. Üyesi Funda VARNACI UZUN

  ÜYE

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi  

Dr. Öğr. Üyesi Sevilay USLU DİVANOĞLU

  ÜYE

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi