Aksaray Üniversitesi
İnsan Araştırmaları Etik Kurulu
Başvuru Süreci

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu çift ayların ( Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık ) 3. haftasında toplanır. Başvuru formları toplantının yapılacağı ayın 15'ine kadar hem matbu hem de CD formatında Kurulumuza teslim edilir.